HDB BERLİN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

1973 yılında kurulan Türkiye dışındaki ilk sosyal demokrat kuruluş HDB Berlin, 10 Ocak 2016 aazar günü Genel Kurulunu yaptı. Genel Kurulda HDB’nin son iki yıldaki çalışmaları, Almanya ve Türkiye’deki politik durum değerlendirildi ve yeni bir yönetim kurulu seçildi. Gelecek yıllardaki öncelikli çalışma alanları belirlendi.

GH5A1001

HDB Genel Kurulunda, Almanya’da “Göçmenlere toplumsal yaşamın her alanında eşit haklar” ve „her ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele“ konularındaki çalışmaların ödünsüz sürdürülmesi kararlaştırıldı. “Çifte vatandaşlık”, “Yerel seçimlere katılım hakkı”, “vizenin kaldırılması”, “okullarda Türkçe öğretimi“, “okul ve meslek diplomaların eşitliği”, “kamu işyerlerinde göçmenler ve kota uygulanması”, “eğitimdeki sorunlarının çözümü” alanlarında bugüne kadar yapılan mücadelenin, bundan sonra da sürdürülmesi gerekliliği vurgulandı.

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi, dernek içindeki çalışma gruplarının güçlendirilmesi, bu konuda Alman kuruluşlarıyla yapılan çalışmaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı. Bu arada sağcı ve dinci kuruluşların bu konuda sadece kendileri etkilenince bir şeyler söylemeleri ve somut hiç bir şey yapmamaları eleştirildi. Irkçılıkla mücadele alanında hiç bir eylemde, etkinlikte yer almadıkları belirtildi.

Avrupa’daki sosyal demokratların üst örgütü HDF - Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu çatısı altındaki çalışmaların bundan sonra da aktif bir şekilde sürdürülerek, kardeş derneklerle dayanışma içinde bulunulması gerekliliği vurgulandı.

Sosyal demokrat bir göçmen örgütü olarak HDB için aynı görüşteki CHP ve SPD ile birlikte çalışmak özel bir önem taşımaktadır. 2015 yılında yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ilk kez genel seçimlere katılma olanağı buldular. Katılım henüz yeterli düzeyde olmasa da bu olumlu bir başlangıç olarak görüldü.

HDB Genel kurulundaki tartışmalarda Türkiye’deki politik durum geniş yer tuttu ve üyeler gelişmelerden duydukları kaygıları dile getirdiler. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her türlü demokratik ve anayasal denetimin dışında otoriter yönetim anlayışını ve Başkan olmak için her türlü kuralı çiğnemekten kaçınmayan yaklaşımı üyeler tarafından sert biçimde eleştirildi. AKP iktidarının Türkiye’yi hem güney komşularıyla savaşın eşiğine getiren hem de Güney Doğu Anadolu’da şehirlerdeki çatışma alanına çeviren anlayışı, artık Türkiye’nin geleceğini ve bütünlüğünü tehdit eder duruma getirmiştir.

Bu nedenle Türkiye’deki sosyal demokratlarla ortak çalışmaları gelecekte yoğunlaştırarak sürdürülmesi istenilen toplantıda, Türkiye’de demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesinden taviz verilmemesi ve siyasette şiddet kullanımına karşı tavır alınması konularının altı çizildi.

Genel Kurulda yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

Başkan: Ahmet İyidirli

Başkan Yardımcısı: Nazmiye Şenyuva

Sayman: Birsen Işık

Yazman: Cenk Celep

Üyeler: Necip Erman, Mario Helwig, Emine Tekçe, Efe Üner

Mali Denetim Kuruluna ise Gül Ataseven-Özen ve Mümtaz Ergün seçildiler.

HDB Yönetim Kurulu

Bankverbindung für Spenden

Kontoinhaber/Empfänger:
Progressive Volkseinheit der Türkei in Berlin e. V.

IBAN: DE61 1009 0000 5747 7220 07'
BIC: BEVODEBB

 
 

Kontakt

Progressive Volkseinheit der Türkei in Berlin e. V.
Alte Jakobstr. 12 (Max-Taut-Bau)
10969 Berlin
E-Mail: info@hdb-berlin.de    
Telefon: 030. 614 75 52