1973 yılında kurulan Türkiye dışındaki ilk sosyal demokrat kuruluş HDB Berlin, 18 Şubat 2018 pazar günü Genel Kurulunu yaptı. Genel Kurulda HDB’nin son iki yıldaki çalışmaları, Almanya ve Türkiye’deki politik gelişmeler değerlendirildi ve yeni bir yönetim kurulu seçildi. Gelecek yıllara yönelik öncelikler belirlendi.

HDB Genel Kurulunda, Almanya’da “Göçmenlere toplumsal yaşamın her alanında eşit haklar” ve „ ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele“ konularındaki çalışmaların ödünsüz sürdürülmesi kararlaştırıldı. “Çifte vatandaşlık”, “Yerel seçimlere katılım hakkı”, “vizenin kaldırılması”, “okullarda Türkçe öğretimi“, “okul ve meslek diplomalarının eşitliği”, “kamu işyerlerinde göçmenler ve kota uygulanması”, “eğitimdeki sorunlarının çözümü” alanlarında bugüne kadar yapılan mücadelenin, bundan sonra da sürdürülmesi gerekliliği vurgulandı.

Berlin eyalet yönetiminin okullarda Türkçe dersleri başlatması olumlu bir adım olarak değerlendirerek, derhal bu derslerin müfredat programında güvence altına alınması, ders malzemesi hazırlanması, öğretmenlerin özlük hakları gibi konular üzerinde önümüzdeki dönemde önemle durulması gerektiği belirtildi. Neutralitätsgesetz üzerindeki tartışmalar da toplantıda ele alındı. Ve bu Tarafsızlık Yasasıyla okullarda, poliste ve adalet kurumlarında dini sembollerin kullanılmamasının çok dinli bir toplumda barış içinde yaşam için gerekli bir kural olduğunun altı çizildi.

Almanya artan ve her geçen gün daha tehlikeli boyutlar alan ırkçılık, ırkçı AfD partisinin federal meclise girmesinden duyulan kaygı belirtildi.  Ana akım büyük partilere sert eleştirilerin getirildiği toplantıda bu partilerin demokrasi ve azınları koruyacak sağlıklı stratejiler oluşturmadıkları ve bu konuları hafife aldıkları belirtildi. HDB olarak ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele çalışmalarının yoğunlaştırılması  kararlaştırıldı.

Avrupa’daki sosyal demokratların üst örgütü HDF - Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu çatısı altındaki çalışmaların bundan sonra da aktif bir şekilde sürdürülerek, kardeş derneklerle dayanışma içinde bulunulması gerekliliği vurgulandı. Yine bu çerçevede Berlin'de yapılan HDF 40. Yıl Şenliği de değerlendirildi.

HDB Genel Kurulu'nda Türkiye’deki OHAL düzeninde demokrasinin ve parlamentonun devre dışı bıraklılması Tayyip Erdoğan ve AKP'nin keyfi yönetiminden duyulan kaygı dile getirildi. İktidarın her türlü demokratik ve anayasal denetimin dışında otoriter yönetim anlayışını eleştirildi. Türkiye'nin özellikle Suriye'deki mezhepçi politikasının ülkeyi ne kadar zor duruma soktuğu belirtilerek, derhal bölgeye şiddet olmaksızın barış getirecek adımların atılması gerektiği belirtildi. Bu nedenle Türkiye’deki sosyal demokratlarla ortak çalışmaları gelecekte yoğunlaştırarak sürdürülmesi istenilen toplantıda, Türkiye’de demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesinden taviz verilmemesi ve siyasette şiddet kullanımına karşı tavır alınması konularının altı çizildi.

Genel Kurulda yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

Başkan: Ahmet İyidirli

Başkan Yardımcısı: Nazmiye Şenyuva

Sayman: Necip Erman

Yazman: Melih Şengölge

Üyeler:  Birsen Işık,  Mario Helwig,  Emine Tekçe,  Gül Ataseven-Özen

Mali Denetim Kuruluna ise Gülendam Sönmez ve Mümtaz Ergün seçildiler.

HDB Yönetim Kurulu

Bankverbindung für Spenden

Kontoinhaber/Empfänger:
Progressive Volkseinheit der Türkei in Berlin e. V.

IBAN: DE61 1009 0000 5747 7220 07'
BIC: BEVODEBB

 
 

Kontakt

Progressive Volkseinheit der Türkei in Berlin e. V.
Alte Jakobstr. 12 (Max-Taut-Bau)
10969 Berlin
E-Mail: info@hdb-berlin.de    
Telefon: 030. 614 75 52