Dilinizi seçin

29  EKİM  CUMHURİYET  BAYRAMI  HERKESE  KUTLU  OLSUN
Halkçı Devrimci Birliği Berlin - HDB olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ve Türkiye’ye gönül bağı olanların Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyet’in 90. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerle kutluyoruz.
Baştan sona bir kahramanlık öyküsü olan ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Bağımsızlık Savaşı’nın sonunda kurulan Cumhuriyet, Anadolu coğrafyasındaki çağdaş dönüşümün de başlangıcıdır. Cumhuriyet tarihi kulluktan vatandaşlığa geçişin, çağdaş ve evrensel değerlerin üzerlenilmeye başlanılmasının ve Türkiye’nin demokrasi, laik ve sosyal hukuk devleti mücadelesinin de tarihidir. Atatürk öncülüğünde hayata geçirilen devrimlerinin tüm kazanımlarına sahip çıkan, çalışmalarını 40 yıldır Berlin'de sürdüren,  sosyal demokrat HDB Türkiye’de demokratik-laik düzeni, hukuk devletini bundan sonra da ödünsüz savunacaktır.
Cumhuriyet’in kuruluşunun 90. yılında Türkiye’de demokratik laik hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla işler hale gelmesi HDB olarak bizim en büyük arzumuz ve hedefimizdir. Son yıllarda AKP’nin devletin tüm kurumlarının parti adına ele geçirme operasyonları bizi kaygıya düşürmektedir. Yargı tümüyle AKP hükümetinin eline geçmiş, polis halkı ve muhalefet edenleri bastırma, yıldırma örgütüne dönüşmüştür. Uygulanan baskı ve yıldırma yanında gönüllü iktidar destekçiliği sonucu medya organlarının çoğu Tayyip Erdoğan ve AKP yalakalığı yapan propaganda ve beyin yıkama araçlarına dönüşmüş durumdadır.
AKP ve onun polisi, onlarla birlikte sokaklarda muhalif arayan paramiliter gruplar mayıs ve haziran aylarında Türkiye çapındaki  protesto etkinliklerinde bütün ülkeyi terörize ettiler. İnsanlar devletin güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, sakatlandı, kör edildi, dayaktan geçirildi.
Türkiye’nin önündeki sorunları aşabilmesi için şiddetten arınmış bir şekilde akıl ve mantıkla gündemdeki sorunların üzerine gitmesi gerekirken, Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP’nin böylesi sorumsuz davranışlara girmesi, uyguladığı sünni mezhepçi dışpolitikayla Türkiye'yi komşularıyla savaşın eşiğine getirmesi Türkiye açısından kaygı vericidir.
Türkiye’de demokrasi ve demokrasi kültürünün egemen olması, her inanç ve kökenden insanın Türkiye’de özgür ve eşit yaşaması, Türkiye’nin bulunduğu bölgede bir barış ortamının oluşması, var olan sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi HDB için vazgeçilemeyecek hedeflerin başında gelmektedir.
HDB olarak başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuran ve yaşatan tüm değerli insanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugün bile Cumhuriyet'in, Atatürk'ün  adını ağzına alamayan, almamak için her türlü atraksiyonu yapan cumhuriyet düşmanlarına inat CUMHURİYET BAYRAMI HERKESE KUTLU OLSUN. CUMHURİYET'İN 90. YILI HERKESE KUTLU OLSUN.
Ahmet İyidirli
HDB Başkanı