Dilinizi seçin

ERCAN KARAKAŞ HDB TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDI
IMG_2194-ErcanKarakasCHP Parti Meclisi üyesi ve eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş Berlin'de HDB Berlin'in düzenlediği çeşitli sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin katıldığı toplantıya katılarak Türkiye'deki politik gelişmeleri değerlendirdi. AKP iktidarında Türkiye'de hukuk devleti anlayışının büyük yaralar aldığını belirten Ercan Karakaş sürmekte olan davalarda siyasi muhaliflerin susturulmak istendiğini ve tutukluların savunma haklarının ellerinden alındığı söyledi. CHP içi gelişmelere de konuşmasında geniş yer veren Ercan Karakaş pati içi demokrasinin ve katılımın işletilerek Türkiye'de yani bir heyecan yaratılması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle adayların ön seçimle üyeler tarafından belirlenmesinin katılımı artırdığını, bunun son seçimlerde açık bir şekilde görüldüğünü, ön seçim yapılan illerde oyların bariz bir şekilde arttığını belirtti.

Kürt sorunu ve PKK'nın Türkiye dışına çekilişiyle ilgili görüşlerini de ayrıntılı bir şekilde anlatan Ercan Karakaş'ın "tüm sorunların çözümünün Türkiye'de demokrasiyi tüm kural ve kurumlarıyla işler hale getişrmekten" ve "her vatandaşa en geniş özgürlük alanının yaratılmasından" geçtiği düşüncesinde olduğunu sözledi.

HDB Berlin derneğinin yeni seçilen yöneticilerinin de tanıtıldığı toplantıda yurtdışında CHP yanlısı derneklerin kurulması da ele alındı. Bir çok katılımcı yıllardır sosyal demokrat derneklerin bulunduğu ortamda yeni derneklerin kurulmasını dar grupçuluk olarak niteledi. Ercan Karakaş da konuyla ilgili olarak kendisinin doğrudan parti örgütlenmesi yapılmasını daha gerçekçi bulduğunu, bunun parti kültürünün ve geleneklerinin yerleştirilmesi açısından önemli olduğu belirtti. SPD'nin yurtdışı örgütlenmelerinden de örnekler veren Karakaş her şeye rağmen yurtdışında yaşayan insanlarımızı her düzeyde daha aktif olarak politikaya katılmaya çağırdı.


CHP Parti Meclisi üyesi Ercan Karakaş Almanya programı çerçevesinde SPD'nin 150. kuruluş yılı nedeniyle yapılacak bir dizi etkinliğe katılarak SPD yöneticileriyle görüşmeler yapacak. Bu görüşmeler çerçevesinde iki kardeş parti ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve kalıcılaşması için somut girişimlerde bulunacağını belirtti.