Dilinizi seçin

HDB BERLİN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
20130505-HDB-YoneticilerGrupHDB Berlin 05 Mayıs 2013 Pazar günü Genel Kurulunu yaparak yeni yönetim kurulunu seçti. Genel Kurulda HDB’nin son dönem çalışmaları ele alındı, Almanya ve Türkiye’deki politik durum değerlendirildi ve önümüzdeki dönemdeki çalışma alanları belirlendi.

HDB Genel Kurulunda, Almanya’da “Göçmenlere toplumsal yaşamın her alanında eşit haklar” konusunda çalışmalarını ödünsüz sürdürmesi kararlaştırıldı. “Çifte vatandaşlık”, “Yerel seçimlere katılım hakkı”, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılması”, “Türkçe öğretiminin Alman eğitim sistemi içinde güvence altına alınması”, “Almanya dışında alınan diplomaların eşitliğinin kabulü”, “Kamu işyerlerinde çalışan göçmen sayısının artırılması ve bu amaçla kota uygulanması”, “Eğitim sorunlarının çözümü” alanlarında bugüne kadar yapılan mücadelenin, bundan sonra da ödünsüz bir biçimde sürdürülmesi gerekliliği vurgulandı.

Avrupa’daki sosyal demokratların üst örgütü HDF - Sosyaldemokrat Halk Dernekleri Federasyonu çatısı altındaki çalışmaların bundan sonra da aktif bir şekilde sürdürülerek, kardeş derneklerle dayanışma içinde bulunulması gerekliliği vurgulandı.

Sosyal demokrat bir göçmen örgütü olarak HDB’nin  sosyal demokrat partiler, CHP ve SPD stratejik partneridir. Bu nedenle Türkiye’deki sosyal demokratlarla ortak çalışmaları gelecekte yoğunlaştırarak sürdürülmesi istenilen toplantıda, Türkiye’de demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesinden taviz verilmemesi ve siyasette şiddet kullanımına tavır alınması konularının altı çizildi.
2013 yılı aynı zamanda HDB’nin 40. kuruluş yıldönümü. HDB Genel Kurulu tarafından yaz tatilinden sonra bu konuda çeşitli etkinlikler yapılması karara bağlandı.

Genel Kurulda yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

Başkan: Ahmet İyidirli
Başkan Yardımcısı: Canset İçpınar
Sayman: Nazmiye Şenyuva
Yazman: Üner Altay
Üye: Necip Erman
Üye: Naşat Özevin
Üye: Mario Helwig
Mali Denetim Kuruluna ise Muharrem Aras ve Mümtaz Ergün seçildiler.

HDB Yönetim Kurulu